สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล, คลินิกเวชกรรมชุมชนสุเทพ

ลด 10%
-ค่ายาผู้ป่วยนอก  (ไม่รวมวัคซีน ยานอกบัญชี และยาพิเศษที่ลดไม่ได้ตามประกาศของโรงพยาบาล)
-ค่าห้อง ค่าอาหาร สำหรับผู้ป่วยใน
-คลินิก เสริมความงาม (ยกเว้นค่าแพทย์ และยาพิเศษ ที่ลดไม่ได้ตามประกาศของโรงพยาบาล)
-ทันตกรรมทั่วไป (ยกเว้น ทันตกรรมเฉพาะทาง) 
-โปรแกรมตรวจสุขภาพ (ยกเว้นค่ายา)

ลด 5%
-กัวซาบำบัด (ยกเว้นค่าแพทย์)
-แพทย์แผนจีน (ยกเว้นค่าแพทย์)
-แพทย์อายุรเวท (ยกเว้นค่าแพทย์)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล, คลินิกเวชกรรมชุมชนสุเทพ