สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

-ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา
-โปรแกรมสุขภาพ ชุดมาตรฐาน (ชาย/หญิง) ราคา 3,000 บาท  (ราคาปกติ 3,980 บาท)
-โปรแกรมสุขภาพ ชุดผู้สูงอายุ ราคา 6,630 บาท (ราคาปกติ 8,140 บาท)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี