KTC ตัวจริงเรื่องกีฬา แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13 % ที่ Salomon

แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13 %
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (เฉพาะชำระเต็มจำนวน)
ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป + ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน
(สงวนสิทธิ์แลกคะแนนสะสมไม่เกินยอดใช้จ่าย)

+ ผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC 0% นานสูงสุด 3 เดือน
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 5,000 บาท ขึ้นไป /เซลส์สลิป

16 ต.ค. 62 - 29 ก.พ. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย