KTC ตัวจริงเรื่องกีฬา รับส่วนลด 10% ที่ TriHub

» รับส่วนลดสูงสุด 10%
- ส่วนลด 10% เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 10,000 บาท/เซลส์สลิป 
- ส่วนลด 5% เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 5,000 บาท/เซลส์สลิป
เฉพาะสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ

» แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13%  
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป
+ ใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER 
(ขอสงวนสิทธิ์ แลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่าย เฉพาะชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)

» ผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC  0% นาน 6 เดือน 
เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ 

16 มิ.ย. 62 – 15 ต.ค. 62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
TriHub