สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

-ลด 10% ค่าห้อง (เฉพาะค่าห้องรวมอาหาร ไม่รวมค่าการพยาบาลและ  ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ)
-ลด 5% ค่ายาผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก (ยกเว้นยารายการพิเศษ)

หมายเหตุ:
- โปรดแสดงบัตรเครดิต KTC ณ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ก่อนชำระเงินทุกครั้ง
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
- ส่วนลดดังกล่าวนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นได้

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน