ลุ้นบินฟรี ไมล์ฟรี กับบัตรเครดิต KTC - BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD

เพียงสมัครบัตรเครดิต KTC – BANGKOK AIRWAYS MASTERCARD และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ Bangkok Airways อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ สมัครง่าย ๆ เพียงกรอกประวัติ ผ่าน http://bit.ly/2v9Nrbt

ลุ้นบินฟรี กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กว่า 50 รางวัล

เส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่/ เชียงราย / กระบี่*

 • รางวัลตั๋วโดยสารไป – กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ จำนวน 20 รางวัล
  ในลำดับรายการที่ 2, 4, 11, 39, 50, 60, 64, 119, 135, 160, 166, 183, 192, 223, 299, 555, 679, 999, 1011, 1320
 • รางวัลตั๋วโดยสารไป – กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงราย จำนวน 20 รางวัล
  ในลำดับรายการที่ 37, 79, 81, 105, 145, 185, 222, 333, 444, 678, 700, 800, 888, 889, 998, 1000, 1010, 1027, 1121, 1131
 • รางวัลตั๋วโดยสารไป - กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – กระบี่ จำนวน 10 รางวัล
  ในลำดับรายการที่ 1, 62, 164, 175,334, 666, 667, 701, 809, 900

หรือ

ลุ้นรับฟรี คะแนนฟลายเออร์โบนัสสูงสุด 1,500 คะแนน*

 • รับคะแนนฟลายเออร์โบนัส 1500 คะแนน จำนวน 5 รางวัล
  ในลำดับรายการที่ 74, 75, 89, 1100, 1134
 • รับคะแนนฟลายเออร์โบนัส 500 คะแนน จำนวน 1,271 รางวัล
  ในลำดับรายการที่ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,174, 176,177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201-221, 224-332, 335-443, 445- 554, 556-665, 668-677, 680-699, 702-799, 801-808, 810- 887,890-899, 901-997, 1001, 1002-1008, 1009, 1012, 1013-1025, , 1026, 1028-1098, 1099, 1101- 1119, 1120, 1122-1130, 1132, 1133, 1135- 1319, 1321-1325, 1326
 • รับคะแนนฟลายเออร์โบนัส 150 คะแนน จำนวน 2,674 รางวัล
  ในลำดับรายการที่ 1327- 4000

สมัคร 1 พ.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย