สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ Pathlab

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 46 รายการตรวจ
ราคา 3,590 บาท (ราคาปกติ 5,400 บาท)

หมายเหตุ: เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 มี.ค. 62 - 31 พ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Pathlab