สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลมหาชัย 2

ลด 5% ค่าห้อง ค่ายา 
ลด 5% สำหรับทันตกรรม (ยกเว้น ฟันปลอม จัดฟัน รากเทียม)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลมหาชัย 2