#สุขไม่จำกัด ที่ ราชเทวี คลีนิก กับบัตรเครดิต KTC

สวยไม่จำกัด ที่ราชเทวี คลีนิก รับบัตรกำนัลเมื่อมียอดใช้จ่ายตามกำหนด สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
รับบัตรกำนัล เมื่อมียอดใช้จ่าย ตามกำหนด

• รับ Gift Voucher ราชเทวี คลินิก มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 5,000 – 9,999 บาทต่อเซลส์สลิป
• รับ Gift Voucher ราชเทวี คลินิก มูลค่า 250 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 10,000 – 29,999 บาทต่อเซลส์สลิป
• รับ Gift Voucher ราชเทวี คลินิก มูลค่า 900 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 30,000 – 49,999 บาทต่อเซลส์สลิป
• รับ Gift Voucher ราชเทวี คลินิก มูลค่า 1,700 บาท และ ทรีตเมนต์ Double White/ Double collagenมูลค่า 1,200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป

 

1 พ.ค. 62 – 31 ก.ค. 62

  • ราชเทวี คลีนิก ทุกสาขา
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ราชเทวี คลีนิก