สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

-ลดสูงสุด 40% โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
-ลด 8% ค่ายา เวชภัณฑ์ ค่าแลป ค่าเอ็กซเรย์ 
-ลด 3% ค่ากายภาพบำบัด ค่าทำแผล ค่าออกซิเจน ค่าทันตกรรม (ยกเว้นฟันเทียม)
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี