สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลป. แพทย์

-ลด 30% ค่าห้อง
-ลด 10% ค่ายา และแผนกทันตกรรม สำหรับอุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน และผ่าฟัน

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลป. แพทย์