สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

รับส่วนลด 10%
-ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
*** ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย ยกเว้นค่าห้อง ICU, CCU, OR, NS
รับส่วนลด 5%
-ค่ายา
-Lab
-X-Ray
(ยกเว้นรายการตรวจพิเศษ)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี