ช้อปสุดคุ้มที่ ยงสงวน จ.อุบลราชธานี กับบัตรเครดิต KTC

>>รับฟรีของสมนาคุณ 

รับฟรีผงซักฟอก 108 shop ขนาด 350 กรัม มูลค่า 20บาท จำนวน 1 ถุง เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป

*สงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของสมนาคุณไม่เกิน 1 ชิ้น/บัตร/วัน โดยสมาชิกสามารถรวมเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน และได้ใช้จ่ายภายในวันเดียวกัน เพื่อรับของสมนาคุณได้

15 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ยงสงวน จ.อุบลราชธานี