โปรโมชั่นโรงแรม ทีเค.พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น (TK Palace Hotel & Convention)

ห้องพักราคาพิเศษพร้อมอาหารเช้า

ส่วนลด 10% จากราคาปกติสำหรับห้องพักทุกประเภท

สิทธิพิเศษอื่นๆ

  • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ที่ไม่มีแอลกอฮอล์) ที่ห้องอาหาร WYNN Café & Bistro

1 มี.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

สอบถามรายละเอียด โรงแรม ทีเค.พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
โทร: 02 574 1588
อีเมล: rsvn_tkpalace@tkpalace.com
ที่อยู่: 54/7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงแรม ทีเค.พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น