สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

- ลด 10% ค่าห้อง
- ลด 5% ค่ายา
ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล