สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

ลด 10% ค่าห้อง

ลด 5%
-ค่ายา สำหรับ ผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)
-ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) 

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่