โปรโมชั่นแต่งงานโรงแรมในประเทศ

เลือกรับบัตรโดยสารเครื่องบิน Bangkok Airways ห้องพักโรงแรมบูติคดีไซน์เก๋ หรือ รับเครดิตเงินคืนเพียงชำระค่าแพ็กเกจแต่งงานทุกโรงแรมทั่วประเทศ

 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท ต่อบัตรฯ ตลอดรายการ
  (รับเครดิตเงินคืน 800 บาท ทุกยอดใช้จ่าย 100,000 บาท)

  ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ WD เว้นวรรค ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก#1
  ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) จะได้รับข้อความตอบกลับการลงทะเบียนสำเร็จ
 
 • รับบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ Bangkok Airways สำหรับ 2 ท่าน เส้นทางไปกลับ : กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ / กรุงเทพฯ - เชียงราย / กรุงเทพฯ – กระบี่
  เมื่อชำระค่าแพ็กเกจแต่งงานตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป
  ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ WD เว้นวรรค ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก#2
  ​ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) จะได้รับข้อความตอบกลับการลงทะเบียนสำเร็จ
 
 • รับบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ Bangkok Airways พร้อมห้องพักโรงแรม Flora Creek เชียงใหม่ 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน
  เส้นทางไปกลับ: กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ เมื่อชำระค่าแพ็กเกจแต่งงานตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
  ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ WD เว้นวรรค ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก#3
  ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) จะได้รับข้อความตอบกลับการลงทะเบียนสำเร็จ
ออกบัตรโดยสารภายในวันที่ 20 พ.ย. 62
เดินทางภายในวันที่ 30 พ.ย. 62 

*จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อบัตร ตลอดรายการ

15 เม.ย. 62 - 31 ส.ค. 62

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 02 123 5000

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
KTC World Travel Service