ห่วงใยสุขภาพ กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเวชธานี

รับของสมนาคุณ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามกำหนด
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับกระเป๋าผ้า Canvas มูลค่า 300 บาท
    (สำหรับบัตรเครดิต KTC - Vejthani Hospital ใช้จ่ายเพียง 4,000 บาทขึ้นไป)
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับชุดกล่องถนอมอาหาร Lock & Lock 3 ชิ้น มูลค่า 495 บาท
    (สำหรับบัตรเครดิต KTC - Vejthani Hospital ใช้จ่ายเพียง 8,000 บาทขึ้นไป)
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับเตารีดไอน้ำ Electrolux มูลค่า 1,790 บาท
    (สำหรับบัตรเครดิต KTC - Vejthani Hospital ใช้จ่ายเพียง 24,000 บาทขึ้นไป)
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับกระเป๋าเดินทาง 24 นิ้ว มูลค่า 3,600 บาท
    (สำหรับบัตรเครดิต KTC - Vejthani Hospital ใช้จ่ายเพียง 40,000 บาทขึ้นไป)

จำกัดการมอบบัตรกำนัล สูงสุด 1 ชิ้น / 1 เซลส์สลิป / 1 หมายเลขบัตร / วัน

 

1 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเวชธานี