แบ่งปัน อิ่มใจ ได้บุญ ด้วยบัตร KTC คะแนนแทนเงินบริจาคที่ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

จากสถิติทางการแพทย์พบว่า อัตราการเกิดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ประมาณร้อยละหนึ่งในทารกเกิดใหม่ เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคยังไม่ทราบ จึงทำให้เป็นการยากในการป้องกัน ประเทศไทยมีทารกเกิดใหม่ปีละ 8 แสนคน จะมีทารกที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 8 พันคน โรคหัวใจพิการในเด็กจำนวนไม่น้อยมีความรุนแรง แต่รักษาให้ดีขึ้นและหายขาดได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ก็อาจเสียชีวิตหรือพิการไปตลอดชีวิต

» คะแนน KTC FOREVER แทนเงินบริจาค
ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท

บริจาคคะแนนสะสมได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
       1. KTC PHONE 02 123 5000
       2. KTC Mobile ดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store และ Google Play
       3. KTC Online ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
มูลนิธิโคเออร์ (COERR Foundation)