สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต

ลด 5% ค่ายา, ค่าห้อง, ค่าอาหาร, บริการทางทันตกรรม  ประเภทอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ 

หมายเหตุ: ยกเว้น ค่าตรวจพิเศษ ค่าแพทย์ ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ ค่าพยาบาลเฝ้าไข้ ค่าบริการฉุกเฉิน และบริการรถพยาบาลฯ

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต