สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลพระราม 2

ลด 10% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

หมายเหตุ: ยกเว้นค่าแพทย์

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลพระราม 2