สวยรับซัมเมอร์ที่ VILLA AESTHECA

เลเซอร์หน้าใส ราคาพิเศษ 799 บาท จากปกติ 3,500 บาท

หมายเหตุ
1. สมาชิกบัตรฯ ต้องชำระสินค้า/บริการผ่านบัตรเคทีซีเท่านั้น และสามารถชำระค่าบริการให้กับบุคคลอื่นได้
2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย