สวยรับซัมเมอร์ที่ PRODERMA CLINIC

ส่วนลด 50% สำหรับคอร์สเลเซอร์กำจัดขนถาวร 5 ครั้ง

หมายเหตุ
1. สมาชิกบัตรฯ ต้องชำระสินค้า/บริการผ่านบัตรเคทีซีเท่านั้น และสามารถชำระค่าบริการให้กับบุคคลอื่นได้
2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
PRODERMA CLINIC