สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลนครธน

-ลด 10% โปรแกรมตรวจ Well Being Check Up Men & Women
-ลด 5% ค่าห้อง, ค่ายา (ทั้ง OPD และ IPD)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลนครธน