สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลพระรามเก้า

-ลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น CCU, ICU)
-ลด 5% ค่ายา(ยกเว้นยารายการพิเศษ)
-โปรแกรมตรวจสุขภาพ KTC Happy & Healthy Wellness (ชาย/หญิง) ราคา 5,500 บาท (จากราคาปกติ 11,170 บาท)

หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลพระรามเก้า