ช้อปเร่งรับ กับบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับคะแนนสูงสุด X5

ช้อปเร่งรับ กับบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM รับคะแนน X5 หรือคะแนน X3
ที่ห้างสรรพสินค้า Central ทุกสาขา / ห้างสรรพสินค้า Zen@CentralWorld / ห้างสรรพสินค้า Robinson ทุกสาขา / ห้างสรรพสินค้า The Mall ทุกสาขา / ห้างสรรพสินค้า Emporium / ห้างสรรพสินค้า Paragon / ห้างสรรพสินค้า Blu’ Port Hua Hin / ห้างสรรพสินค้า TOKYU / ห้างสรรพสินค้า ISETAN / ห้างสรรพสินค้า Siam Takashimaya / Siam Discovery เฉพาะในส่วนของพื้นที่ “ Open Space Zone (DCR) “ และ Emquartier เฉพาะโซน Sports Mall  และบริเวณชั้น 2 Waterfall Quartier

รับคะแนน X5 (1 คะแนนปกติ + 4 คะแนนพิเศษ โดยคะแนนพิเศษหมดอายุการใช้ 30 มิ.ย. 63)
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ ครบ 10,000 บาท ขึ้นไป

หรือ
รับคะแนน X3 (1 คะแนนปกติ + 2 คะแนนพิเศษ โดยคะแนนพิเศษหมดอายุการใช้ 30 มิ.ย. 63)

เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ ต่ำกว่า 10,000 บาท

- ไม่ต้องส่ง SMS ลงทะเบียน / ช้อปได้ทุกวันไม่จำกัด / ไม่กำหนดยอดรับคะแนนสูงสุดตลอดรายการ

1 ก.ค. 62 – 30 ก.ย. 62

 • Central ทุกสาขา
 • Zen@CentralWorld
 • Robinson ทุกสาขา
 • The Mall ทุกสาขา
 • Emporium
 • Paragon
 • Blu’ Port Hua Hin
 • TOKYU
 • ISETAN
 • Siam Takashimaya
 • Siam Discovery เฉพาะในส่วนของพื้นที่ “Open Space Zone (DCR) “
 • Emquartier เฉพาะโซน Sports Mall และบริเวณชั้น 2 Waterfall Quartier
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย