กินญี่ปุ่นลุ้นบินญี่ปุ่นกับบัตรเครดิต KTC และ NokScoot

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – โอซาก้า สายการบินนกสกู๊ต 100 ที่นั่ง 50 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ

 1. คุณเฉลิมพล เตชะวิเศษ
 2. คุณวิชชุดา อังศุศราญ
 3. คุณจันทร์จิรา ชิณศรี
 4. คุณธวัชชัย สินประจักษ์ผล
 5. คุณประวิทย์ โสภาพรอมร
 6. คุณสกาวรัตน์ ศิริถม
 7.  คุณฉัตรวรุณ เวียงสงค์
 8. คุณวิจิตรา บุญจิตร
 9. คุณธนัชพร เวทางค์ยะมาตร
 10. คุณพรเทพ พงศ์ทวิกร
 11. คุณญาณิชศา ตัฒฑวณิช
 12. คุณศุภนันท์ จันทรโคลิกา
 13. คุณสกนธ์ ตันชนะประดิษฐ์
 14. คุณธนภัทร ศิริกุลวัฒนา
 15. คุณวศิน โพธิเกษม
 16. คุณพิมพกานต์ มะลิแก้ว
 17. คุณวิมลนิตย์ กาญจนวิลานนท์
 18. คุณอิงคณัฐ สิทธิปทุมากร
 19. คุณพัรณัฐ อรุณไชย
 20. คุณปรียาทิพย์ กวีนันทวงศ์
 21. คุณสกลธ์ เก่งลือชา
 22. คุณวิสสุตา ขำสิงห์
 23. คุณผกาวรรณ อัศววงศ์สวัสดิ์
 24. คุณสุดยินดี กุสุมาวลี
 25. คุณโศจิรัตน์ ศรีไพโรจน์
 1. คุณจเร รอดแก้ว
 2. คุณอริษา กิ่งสนั่น
 3. คุณวิชัย โพธิ์นทีไท
 4. คุณวีรยุทธ คิดหงัน
 5. คุณสัญญา บรรเจิดวานิช
 6. คุณเจติยา ภู่คำมี
 7. คุณศยามล เรียนประเสริฐ
 8. คุณเจติยา ภู่คำมี
 9. คุณขวัญตา วงษ์เพ็ชร
 10. คุณวัชระพัฒม์ มโนเสถียรกุล
 11. คุณรุ่งรัตน์ ลิ่มทองแท่ง
 12. คุณโสภิตา เอื้ออารีสุขสกุล
 13. คุณกฤต สิริรัฐพงศ์
 14. คุณพัชร์สิตา คณิตปัญญาเจริญ
 15. คุณวรุตม์ กิจมังสา
 16. คุณเสาวคนธ์ สร้อยบุญมา
 17. คุณกชพร ยี่ภู่พันธุ์
 18. คุณทรรศนีย์ ทรัพย์วิจิตร
 19. คุณวนัสนันทน์ นนทสุตร
 20. คุณอภิวรรณ ศิริรุ่งงาม
 21. คุณมณีรัตน์ ตาแล
 22. คุณกัมปนาท รวยสว่างบุญ
 23. คุณพุฒิพงศ์ หงส์สวัสดิ์
 24. คุณอรุโณทัย คงเป็นสุข
 25. คุณอุบลวรรณ จันทร์กล่ำ

รายละเอียดโปรโมชัน

#กินเที่ยวเรื่องเดียวกัน พร้อมให้สุขได้ไม่จำกัดกับอาหารญี่ปุ่นแสนอร่อย ณ ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังกว่า 100 ร้าน

สุขที่ 1: กินญี่ปุ่นลุ้นบินญี่ปุ่นฟรี 100 ที่นั่ง เส้นทางกรุงเทพฯ - โอซาก้า
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – โอซาก้า สายการบินนกสกู๊ต 100 ที่นั่ง 50 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

หมายเหตุ:
-    ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
-    เงื่อนไขบัตรโดยสาร
•    บัตรโดยสารดังกล่าวสำหรับที่นั่งชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โอซาก้า ที่ให้บริการด้วยเที่ยวบินของสายการบินนกสกู๊ตเท่านั้น 
•    บัตรโดยสารนี้ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่าน และรวมค่าภาษีสนามบินแล้ว
•    ผู้โชคดีจะต้องสำรองที่นั่งภายใน 15 ก.ย. 63 และเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายใน 30 ก.ย. 63 (ไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้คือ 4-11 ธ.ค. 62, 26 ธ.ค. 62-5 ม.ค. 63, 7-10 ก.พ. 63, 3-19 เม.ย. 63, 24 เม.ย.-6 พ.ค. 63, 3-6 ก.ค. 63, 23 ก.ค.-17 ส.ค. 63)

สุขที่ 2: WOW Week แลกรับส่วนลด 40% ทุกสัปดาห์ จำนวน 10 สัปดาห์ 
แลกรับส่วนลด 40% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 
ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ (เริ่ม 13 ก.ค. 62 – 20 ก.ย. 62)

13 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62: Pepper Lunch
20 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62: Chabuton Ramen
27 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62: Seiryu + Shinsen Fish Market
3 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62: Akiyoshi
10 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62:    Katsuya            
17 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62: Yoshinoya
24 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62: Tenya    
31 ส.ค. 62 - 6 ก.ย. 62: Sushi Den
7 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62: Sushi Hana (เฉพาะอาหารในเล่มเมนูหลักเท่านั้น)    
14 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62: You&I    

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น

สุขที่ 3: รับส่วนลดทันทีสูงสุด 30%* ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ กว่า 100 ร้าน
คลิก เพื่อดูโปรโมชั่นแต่ละร้านค้า

ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ร่วมรายการ
 • Abushi
 • Aiko Premium Sushi Buffet
 • Ajisen Ramen
 • Akiyoshi
 • Aoringo japanese Curry Restaurant
 • Asian Corner
 • Basaraka Ramen
 • Cha Cha An Japanese Restaurant
 • Chabuton
 • Chaey Chabu
 • Chico
 • Chubu Shabu & Sushi
 • Daiki Japanese Restaurant
 • Daisho Sushi
 • Ebi Sensei
 • Fuku Grand Omakase
 • Fuku Intown
 • FUMI Japanese Cuisine
 • Got to Grill
 • Guru Gyuu Yakiniku
 • Gyu Gyu Tei Bangna
 • Gyu Kaku
 • Gyuchuu Shabu
 • Hakata
 • Haru Kappo
 • Hayashi
 • Heiroku Sushi
 • Hikaru Japanese Fusion
 • Hokkaido Tsubohachi
 • Homu
 • Hoshi Japanese Restaurant
 • Iroha Yakiniku
 • Isshin
 • Iwane
 • Joushitsu Sushi
 • Kagonoya
 • Kami Japanese Restaurant
 • Katsuya
 • Kimukatsu
 • KIN Donburi
 • KIN Donburi Café
 • KIN Japanese Buffet & Ramen
 • KIN Shabu
 • KIN Shabu Sukiyaki
 • Kokoro
 • Kouen Sushi Bar
 • Kousen
 • Maki on Fifth
 • Masu Maki & Sushi Bar
 • Mekiki No Ginji
 • Mika Pâtisserie
 • Miki Zakka Café
 • Miyabi kappo
 • Mokusai
 • Mo-Mo-Paradise
 • Musashiya
 • Muteki by Mugendai
 • na-me modern asian dining
 • Nagomi
 • Nanjya Monjya
 • Nazu Yakiniku
 • NoBu Japanese
 • Nojiya Ramen Japanese Restaurant
 • Ocha Shabu
 • Ogu Ogu
 • Okami Sushi
 • Omu Japanese Omu Rice Restaurant
 • Onyasai Shabu Shabu
 • Onzen Sushi
 • Osaka Buffet
 • Pepper Lunch
 • Ramen Habu
 • Sakura
 • Salmonkun
 • Seiryu Sushi
 • Shabu indy
 • Sharaku
 • Sheddo Sushi cottage
 • Shichi Japanese Restaurant
 • Shin Kai Premium Suahi Bar
 • Shin Osaka
 • Shinsen Fish Market
 • Shinsoko Sushi
 • Shiso Homu
 • Shizen Kaiseiki
 • Soramame
 • Suku Suku
 • Sushi Cyu
 • Sushi Den
 • Sushi Go
 • Sushi Hana
 • Sushi Hari
 • Sushi Hina
 • Sushi Kyu
 • Sushi Masa
 • Sushi Niwa
 • Sushi Seki
 • Sustaina Organic Shop & Restaurant
 • Tama Yakiniku
 • Tanuki Donburi
 • Tazu Shabu-Yaki
 • Tenya
 • Tetsu
 • The Crib - Japanese Sushi & Fusion Restaurant
 • Tohkai Japanese Restaurant
 • Tohkai Yakiniku
 • Tora Yakiniku x café
 • Tsubohachi Japanese Restaurant
 • Umai by Tohkai
 • Umeno café
 • Uwajima
 • Yakiniku Tan
 • Yasuda
 • Yoshi
 • Yoshinoya
 • Yoshinoyama Izakaya
 • You&I Premium Suki Buffet
 • Yuutaro
 • Zero Sushi

1 ก.ค. 62 – 30 ก.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย