KTC ตัวจริงเรื่องกีฬา รับฟรี คะแนนสะสมผ่าน Caveman App 50 คะแนน ที่ Caveman

 » แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13% 
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป  
+ ใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน
(ขอสงวนสิทธิ์ แลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่าย เฉพาะชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)

» ผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC 0% นานสูงสุด 6 เดือน 

15 มิ.ย. 62 – 15 ต.ค. 62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Caveman