สิทธิพิเศษเฉพาะในงาน Money Expo ร่วมกับ AIA ผ่านบัตร KTC

เมื่อสมาชิกชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต/ประกันภัยของเอไอเอ ด้วยบัตรฯ ภายในงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
  - ชำระค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 20,000 – 99,999 บาท/กรมธรรม์/เซลส์สลิป
    รับบัตรกำนัลแมคโดนัลด์ มูลค่า 300 บาท (ใบละ 100 บาท จำนวน 3 ใบ)
  - ชำระค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 100,000 – 999,999 บาท/กรมธรรม์/เซลส์สลิป
    รับบัตรกำนัลแมคโดนัลด์ มูลค่า 1,300 บาท (ใบละ 100 บาท จำนวน 13 ใบ)
  - ชำระค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลส์สลิป
    รับบัตรชมภาพยนตร์ SF First Class จำนวน 12 ที่นั่ง มูลค่ารวมสูงสุด 10,800 บาท (ใบละ 900 บาท จำนวน 12 ใบ)

 

16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
AIA