ห่วงใยสุขภาพ กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลนนทเวช

รับของสมนาคุณ เมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพผ่านบัตรฯ ตามกำหนด
• เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับกระเป๋าผ้า Canvas มูลค่า 300 บาท
• เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับชุดกล่องถนอมอาหาร Lock & Lock 3 ชิ้น มูลค่า 495 บาท
• เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับเตารีดไอน้ำ Electrolux มูลค่า 1,790 บาท
• เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับกระเป๋าเดินทาง 24 นิ้ว มูลค่า 3,600 บาท

จำกัดการมอบบัตรกำนัล สูงสุด 1 ชิ้น / 1 เซลส์สลิป / 1 หมายเลขบัตร / วัน

 

15 ก.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

  • โรงพยาบาลนนทเวช
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลนนทเวช