เจ็บไข้ ยิ้มได้ จ่ายสบายกับบัตรเครดิต KTC

ผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE ด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษ 0.69% ต่อเดือน นาน 3 - 10 เดือน

เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ณ โรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศ

เพียงโทร 02 123 5000 กด 4

1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย