สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์

- ลด 10% ค่ายา และค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นยาพิเศษและวัคซีน)
- โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมวลกระดูก (Bone Dense Lumbar Hip) ราคา 2,888 บาท (ปกติราคา 3,400 บาท)
- โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound Breast) ราคา 2,888 บาท (ปกติราคา 4,500 บาท
หมายเหตุ โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมวลกระดูก และโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ราคารวมค่าแพทย์ ไม่รวมค่ายาและค่าบริการ

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์