สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC บินลัดฟ้าสู่ญี่ปุ่นราคาพิเศษกับสายการบิน Korean Air ที่ KTC World Travel Service

เริ่ม 16,815 บาท รวมทุกอย่างแล้ว

ราคาสำหรับจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ                           เริ่มต้น 17,885 บาท 
กรุงเทพฯ – โอซาก้า (คันไซ)                เริ่มต้น 18,495 บาท
กรุงเทพฯ – โตเกียว (นาริตะ)              เริ่มต้น 18,370 บาท
กรุงเทพฯ – โตเกียว (ฮาเนดะ)             เริ่มต้น 18,360 บาท
กรุงเทพฯ - ซัปโปโร                            เริ่มต้น 19,940 บาท 
เชียงใหม่ - ซัปโปโร                            เริ่มต้น 22,650 บาท

ราคาสำหรับจองล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน 
เชียงใหม่ - ฟุกุโอกะ                           เริ่มต้น 16,815 บาท 
เชียงใหม่ - โอซาก้า                            เริ่มต้น 21,110 บาท 
กรุงเทพฯ - นาโกย่า                           เริ่มต้น 17,100 บาท

จอง 11 เม.ย. 62 - 31 พ.ค. 62

จองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTC World Travel Service โทร 02 123 5050

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย