สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลราชธานี

ลด 30% ค่าโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (ยกเว้นค่าแพทย์)
หมายเหตุ:
-ผู้รับบริการแสดงบัตร KTC กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก่อนรับบริการ

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลราชธานี