สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ราคา 3,050 บาท (ราคาปกติ 3,980 บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ราคา 4,050 บาท (ราคาปกติ 5,830 บาท)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลธนบุรี - อู่ทอง