รับเครดิตเงินคืนสูงสุด เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ DirectAsia กับบัตรเครดิต KTC

พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+ หรือ 3+ กับ DirectAsia ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 767 7775 หรือฝากข้อมูลเพิ่มติดต่อกลับที่ www.directasia.co.th/promotion/ktc และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 620 บาท

  • รับเครดิตเงินคืน 200 บาท/กรมธรรม์ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ หรือ 3+
  • รับเครดิตเงินคืน 620 บาท/กรมธรรม์ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1

หมายเหตุ :

  • เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้
  • กรณีสมาชิกมีความประสงค์จะขอแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ในการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ต่อ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น  และเงื่อนไขการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้เป็นไปตามที่บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด โดยเคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้
  • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ 

1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
DirectAsia