สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล

-ลด 5% ค่าห้อง,  ค่ายา (ยกเว้นค่ายาพิเศษ), ค่าเอ็กซเรย์ (ยกเว้นค่าเอ็กซเรย์พิเศษ), ค่าตรวจวิเคราะห์ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล (ยกเว้นค่าตรวจ Lab พิเศษ)
-โปรแกรมตรวจสุขภาพ CHG Healthy Together ซื้อ 1 ท่าน  ฟรี 1 ท่าน ราคา 2,900 บาท

หมายเหตุ:
ยกเว้น ค่าทันตกรรม, รายการเหมาจ่ายทุกรายการ, ค่าแพทย์ ค่าบริการ

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล