โปรร้านอาหารสุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ ซูชิ โก

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อรับประทานอาหารครบ 500 บาท ขึ้นไป

1 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 63

  • สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออกต่างประเทศ
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ซูชิ โก