KTC ตัวจริงเรื่องกีฬา แลกรับเครดิตเงินคืน 13% ที่ VANS

» แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (เฉพาะชำระเต็มจำนวน)
ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป + ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน
(สงวนสิทธิ์แลกคะแนนสะสมไม่เกินยอดใช้จ่าย)

1 มิ.ย. 62 - 15 ต.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย