สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลและคลินิกทั่วประเทศ

ลดสูงสุด 70% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิกทั่วประเทศ

ส่วนลดค่าห้อง ค่ายา ค่าทันตกรรม โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ประกอบด้วย โรงพยาบาล/คลินิกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ และภาคตะวันตก (รายละเอียดรายการและส่วนลดขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล/คลินิก)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย