สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
อายุ 20-35 ปี ราคา 2,257 บาท
อายุ 30-40 ปี ราคา 4,290 บาท
อายุ 35 ปีขึ้นไป ราคา 6,130 บาท

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง