คืนวงเงินทันที เมื่อจ่ายบิล KTC ด้วย QR Code

»  ชำระบิล KTC วันนี้ ได้คืนวงเงินทันที

เมื่อชำระผ่านแอปโมบายแบงค์กิ้ง ด้วย QR Code (Cross Bank Bill Payment) ได้ทุกธนาคาร*

ขั้นตอนการจ่ายเงินด้วยระบบ QR Code (Cross Bank Bill Payment)
 1. ล็อกอินผ่านแอปโมบายแบงค์กิ้ง
 2. เลือก “สแกนเพื่อจ่ายบิล”
 3. สแกน QR Code จากใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายของ KTC
 4. ทำการตรวจสอบหมายเลขบัตรฯ
 5. กำหนดยอดเงินที่ต้องการชำระ และทำการยืนยัน

หมายเหตุ:
- สามารถชำระใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายของ KTC ด้วย QR Code ผ่านแอปโมบายแบงค์กิ้งได้ทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการชำระบิลข้ามธนาคาร

8 ส.ค. 61 – 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
KTC PHONE