ห่วงใยสุขภาพ ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลวิภาวดี

รับของสมนาคุณเมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพผ่านบัตรฯ ตามกำหนด
- เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับกระเป๋าผ้า มูลค่า 300 บาท
- เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับชุดกล่องถนอมอาหาร มูลค่า 610 บาท
- เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับกระเป๋าเดินทาง 20” มูลค่า 2,650 บาท
- เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับเครื่องฟอกอากาศ มูลค่า 3,590 บาท

ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของสมนาคุณตามรายการนี้สูงสุด 1 สิทธิ์ต่อ 1 เซลส์สลิปต่อ 1 หมายเลขบัตรฯต่อวันเท่านั้น

 

5 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63

  • โรงพยาบาลวิภาวดี
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลวิภาวดี