สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

ลด 5% ค่าห้อง, ค่ายา
(ยกเว้นค่า CT-Scan, ค่า DF แพทย์, ค่าสลายนิ่ว, ค่าฟอกไต, ค่าเลือด, ค่าโปรแกรมตรวจสุขภาพ, แพ็กเกจวัคซีนต่างๆ และค่าบริการอื่นๆ ตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล