โรงพยาบาล/คลินิกในภาคเหนือ

ลดสูงสุด 15% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาล รายละเอียดโปรโมชั่น เบอร์โทร
ซีดีเจ คลินิกทันตกรรม
ลด 15% สำหรับค่าบริการการรักษา
ลด 10% สำหรับการรักษารากฟันเทียม 
ลด 10% สำหรับเครื่องมือคงสภาพฟัน หลังการจัดฟัน(Retainer)
1 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62
053 400 168 
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล
ลด 5% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่ารักษาพยาบาล (ยกเว้นค่าแพทย์) และโปรแกรมตรวจสุขภาพ
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
053 819 333 
โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ 
-ลด 50% ค่าห้องพัก (จากราคาเต็ม)
-ลด 5% ค่ายา OPD , IPD
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
053 719 719
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล, คลินิกเวชกรรมชุมชนสุเทพ  เชียงใหม่ ฮอสพิทอล
ลด 10% 
-ค่ายาผู้ป่วยนอก  (ไม่รวมวัคซีน ยานอกบัญชี และยาพิเศษที่ลดไม่ได้ตามประกาศของโรงพยาบาล)
-ค่าห้อง ค่าอาหาร สำหรับผู้ป่วยใน
-คลินิก เสริมความงาม (ยกเว้นค่าแพทย์ และยาพิเศษ ที่ลดไม่ได้ตามประกาศของโรงพยาบาล)
-ทันตกรรมทั่วไป (ยกเว้น ทันตกรรมเฉพาะทาง) 
-โปรแกรมตรวจสุขภาพ (ยกเว้นค่ายา)
ลด 5% 
-กัวซาบำบัด (ยกเว้นค่าแพทย์)
-แพทย์แผนจีน (ยกเว้นค่าแพทย์)
-แพทย์อายุรเวท (ยกเว้นค่าแพทย์)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
053 411 234
เชียงใหม่ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 
ลด 10%  ค่าห้อง
ลด 5% ค่ายา
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
0 5327 0145-50
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
-ลด 10% ค่าห้อง 
-ลด 5% ค่ายา, ค่าทันตกรรม, ค่าตรวจมะเร็งเต้านม ( Mammogram), ค่าตรวจวัดมวลกระดูก
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
053 284 267
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
ลด 10% (ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าทันตกรรม, เลเซอร์ความงาม และโปรแกรมเหมาจ่ายทุกชนิด)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
053 920 300 
คลินิกทันตกรรมฟอร์จูน
ลด 5%  สำหรับค่าทันตกรรม ทุกชนิด ยกเว้นจัดฟัน
ฟอกสีฟันพร้อมขูดหินปูนท่านแรกราคาปกติ 6,500 บาท เมื่อมา 2 ท่าน ๆ ที่ 2 ราคา 6,000 บาท
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
-สาขามหิดล (แอร์พอร์ต) 053 281 881, 088 081 8108 
-สาขาห้วยแก้ว (สี่แยก รร.เชียงใหม่ภูคำ) 053 401 100
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
ลด 10%  สำหรับค่ารักษาพยาบาล (ยกเว้นค่าบริการทางการแพทย์)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
053 581 600-4
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
-ลด 15%  ค่าห้อง
-ลด 5% ค่ายา และโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
053910999
โรงพยาบาลลานนา
ลด 10% ค่าห้อง, ค่าเอกซเรย์ธรรมดา (ยกเว้น CT Scan, MRI Scan, Ultrasound และเอ็กซเรย์พิเศษ), ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
053 999 777
คลินิกทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์  พลัส
ลด 10% ทันตกรรม เมื่อมียอดชำระ 5,000 บาท ขึ้นไป
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
09 9134 2229
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
ลด 10% ค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้นค่ายาพิเศษบางรายการ ค่าแพทย์,ค่าเอ็กซเรย์ และค่าชันสูตร)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
053 711 366, 053 910 100
โรงพยาบาลเทพปัญญา
ลด 5% ค่าห้อง ค่ายา
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
0 5385 2590-9
คลินิกวิรัช - กอบกุล ทันตแพทย์  1 และ 2
ลด 5% ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน 
ฟอกสีฟัน ราคา 9,000 บาท (ราคาปกติ 10,000 บาท)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
-คลินิกวิรัช - กอบกุล ทันตแพทย์  1 053 282 592
-คลินิกวิรัช - กอบกุล ทันตแพทย์ 2 053 275 103
คลินิกทันตกรรมดับเบิ้ลยูเชียงใหม่ 
ลด10% ค่าอุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน 
ส่วนลด 500 บาท สำหรับฟอกสีฟัน
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
0 5332 1810
คลินิคทันตกรรม โรคฟันเชียงใหม่
ลด 10% ทันตกรรมทั่วไป (ยกเว้น ทันตกรรมเฉพาะทาง)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
053 411 234
รพ. ศิริเวชลำพูน
- ลด 10% ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์1 สำหรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
053 096 440

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 (ระยะเวลาการร่วมรายการให้เป็นไปตามที่แต่ละโรงพยาบาล/คลินิก กำหนด)

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย