สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ

ลด 5% ค่าห้อง ค่ายา ค่า LAB ค่า x-ray

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 -31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ