สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

ลด 10% สำหรับค่ารักษาพยาบาล (ยกเว้นค่าบริการทางการแพทย์)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล