สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลฟันทองหล่อ

รับฟรี
-ค่าปรึกษา 
-เอ็กซเรย์ 
-ถ่ายภาพใบหน้าและช่องปาก 
-สแกนฟัน 3 มิติ ด้วยเครื่อง iTero มูลค่า 5,000 บาท

หมายเหตุ:
เฉพาะการจัดฟันใสแบบถอดได้ Invisalign

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลฟันทองหล่อ