สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลวิภาวดี

ลด 5% ค่ายา, ค่าห้อง, รายการ LAB (เฉพาะในโรงพยาบาล), รายการตรวจ Chest X-Ray

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลวิภาวดี