สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ แกรนด์มาสเตอร์ คลินิก

-ลด 10% ค่า ทำตาเทคนิค Scarless 
-ลด 5% ค่าผ่าตัดชนิดอื่น ๆ

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
แกรนด์มาสเตอร์ คลินิก